บทความ

Trip 3 วัน 2 คืน : เส้นทางมรดกภูมิปัญญา นครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน

” เส้นทางมรดกภูมิปัญญา นครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน “

วันที่ 1

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า 

08.00 น. คณะพร้อมเดินทางไปสักการะพระอนุเสาวรีย์และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งอยู่ริมหนองบัว สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จยกกองทัพมาที่ ต.หนองบัวลำภู เมื่อ พ.ศ. 2117 เพื่อไปช่วยพระเจ้ากรุงหงสาวดี ที่กรุงศรีสัตนาคนหุต (นครเวียงจันทน์) ณ ที่แห่งนี้จะมองเห็นแนวเขาภูพานคำทอดตัวยาวสวยงาม

08.30 น. เดินทางไป ศาลหลักเมือง  พระวอ พระตา อดีตผู้สร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน และ วัดศรีคูณเมือง  วัดเก่าแก่มาแต่สมัยขอมและละว้า มีพระอุโบสถอันเก่าแก่และยังมีพระพุทธรูปในสถูปคือ “หลวงพ่อพระไชยเชษฐา ” ภายในวัดยังมี บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เมื่อมีพระราชพิธีสำคัญจะนำน้ำจากบ่อนี้ไปใช้ เช่น ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10 พิธีอันเป็นมหามงคลยิ่งของแผ่นดินไทย

10.00 น. ชมงานหัตถกรรมปั้นหม้อบ้านโค้งสวรรค์ จากก้อนดินสู่ภาชนะรูปทรงงดงามแบบวัฒนธรรมบ้านเชียง เป็นการปั้นหม้อด้วยสองมือ ไม่พึ่งพาไฟฟ้า แต่ละชิ้นต้องผ่านขั้นตอนการทำที่ใช้เวลาหลายวัน กว่าจะสำเร็จเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่สวยงาม

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. เดินทางไปเยี่ยมชมวัดถ้ำกลองเพล วัดป่าที่มีชื่อเสียงของจังหวัด วัดแห่งนี้เป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐานของพระอาจารย์หลวงปู่ขาว อนาลโย ภายในวัดบรรยากาศร่มรื่น ปกคลุมด้วยแมกไม้ และสวนหินธรรมชาติ ตามซอกหินประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ และมีจุดที่น่าสนใจหลากหลาย เช่น พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่ขาว และเจดีย์หลวงปู่ขาว 

นอกจากนั้นชุมชนโดยรอบวัดถ้ำกลองเพล ยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ โดยในปี 2565 ชุมชนคุณธรรมวัดถ้ำกลองเพล ได้รับรางวัลดีเด่น 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” จากกระทรวงวัฒนธรรม อีกด้วย

15.00 น. เดินตลาดชุมชนบ้านห้วยเดื่อ พาไปรู้จักกับวัฒนธรรมการบริโภคของชาวอีสาน ละลานตากับสารพัดของกินพื้นถิ่น 

16.00 น. ออกเดินทางไปสักการะเสริมสิริมงคล พระพุทธชยันตี ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานน้อย ภายในวัดดอยเทพสมบูรณ์ เป็นพระพุทธรูปปางประทานพรสีทอง ประดิษฐานโดดเด่นมองเห็นแต่ไกลจากในเมืองหนองบัวลำภู โดยองค์พระพุทธชยันตีที่มีความสูงถึง 2,600 เซนติเมตร (26 เมตร) เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2556 เพื่อน้อมรำลึกถึงวาระครบรอบ 2,600 ปีพุทธกาล หรือก็คือ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง

17.00 น. กลับเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

วันที่ 2

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า

08.00 น. เดินทางไป แหล่งโบราณคดีกุดกวางสร้อย อำเภอโนนสัง ชมหลุมขุดค้นโครงกระดูกมนุษย์ และโบราณวัตถุเครื่องใช้ยุคก่อนประวัติศาสตร์ แสดงชัดถึงการมีผู้คนอยู่อาศัยต่อเนื่อง ณ ผืนแผ่นดินแห่งนี้

11.00 น. เยี่ยมชมการจักสานกระติ๊บข้าวจากต้นคล้า อุตสาหกรรมครัวเรือนขึ้นหน้าขึ้นตาของจังหวัด  ต้นคล้ามีลักษณะเป็นไม้เนื้ออ่อนมีปล้องยาวเป็นลำ ขึ้นเป็นกอ มีลำสีเขียวเข้ม ต้นคล้ามีความทนทาน และเมื่อถูกความชื้นจะไม่เป็นเชื้อราดำเหมือนไม้ไผ่ เก็บความร้อนได้นาน 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. เรียนรู้การเลี้ยงผึ้งที่สุวรรณฟาร์มผึ้ง ที่นี่มีผลิตภัณฑ์จากผึ้งที่มีคุณภาพมากที่สุด ส่งเข้าคัดสรรกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว 

14.00 น.  เดินทางไปชม สิมไม้โบราณ วัดเจริญทรงธรรม เป็นสิมมหาอุตม์ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2489 ซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นสิมน้ำตั้งอยู่ในสระน้ำทางทิศตะวันออก ต่อมาราวปี พ.ศ. 2498 จึงย้ายไปตั้งบนบก อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัด

15.00 น. พาไปสัมผัสเส้นทางสายไหมที่ วิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู ขวัญตาผ้าไทย ชมขั้นตอนการผลิตเส้นด้ายและการทอผ้า และการออกแบบ เสื้อผ้า ร่วมทำผ้ามัดย้อม….ชิ้นเดียวในโลกด้วยฝีมือตนเอง

17.00 น. นำขึ้นสู่ ภูพานน้อย  หลังพระอาทิตย์ตก เพื่อชม “ ดาวบนดิน ”  หรือแสงไฟฟ้าของเมืองหนองบัวลำภู  เมื่อมองลงมาจากเขาสูง  ภาพเบื้องหน้าคือความงดงามยามค่ำคืน ที่เกิดจากแสงระยิบระยับของไฟฟ้าตัวเมืองหนองบัวลำภู เสมือนดวงดาวที่ส่องสว่างประดับฟากฟ้า ใกล้ชิดแค่เอื้อมมือถึง

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น และกลับเข้าที่พัก

วันที่ 3

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า 

08.00 น. พาทุกท่านกราบสักการะพระบางคู่  พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ณ หอพระบาง วัดมหาชัย  งามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านช้าง ภายในบริเวณวัดยังมีหอไตร 100 ปี เป็นหอไตรไม้สร้างอยู่กลางน้ำ สำหรับเก็บตำราใบลาน 

09.30 น. เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี และไดโนเสาร์ โนนทัน พาทุกท่านย้อนไปยังยุคจูราสสิค ใกล้ชิดไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่าง ๆ ทั้งเคลื่อนไหวและส่งเสียงร้องคำรามเสมือนมีชีวิต 

11.00 น. ออกเดินทางไปอำเภอนาวัง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่อ่างเก็บน้ำผาวัง 

13.30 น. เดินทางไปถ้ำผาเจาะ แหล่งท่องเที่ยว Unseen ของหนองบัวลำภู ถ้ำผาเจาะ เป็นถ้ำในภูเขาหินแกรนิตที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นมีลักษณะเหมือนถูกเจาะหน้าผา ปากถ้ำมองเห็นแต่ไกลมี ความงดงามเป็นอย่างมาก  ไฮไลท์ของการมาเที่ยวถ้ำผาเจาะ คือ การขึ้นไปยังจุดชมวิวสุงสุดที่โอบล้อมด้วยภูเขาและธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ บนยอดเขามีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ด้านข้างบน เพื่อให้ผู้คนได้กราบไหว้บูชาอีกด้วย

15.30 น. เดินทางไปอำเภอนากลาง ชมการผลิตผ้าขิดไหมกุดแห่ มีชื่อเสียงด้วยลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ที่มาจากหมอนขิด พัฒนาสู่ลายผ้าขิดไหมกุดแห่ลายโบราณเป็นผืนผ้าอันวิจิตร สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น 

17.00 น. เดินทางกลับอำเภอเมืองหนองบัวลำภู

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

บทความล่าสุด