ประเพณี

เทศกาลงานประเพณี

 

งานนเรศวรมหาราช กาชาดหนองบัวลำภู

จัดขึ้นในวันที่ 25 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ณ บริเวณ สนามนเณศวรรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มีการออกร้านและจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นมากมาย

งานประเพณีบุญข้าวจี่

จัดขึ้นในวันที่ 13-15 ค่ำเดือน 3 ณ วัดถ้ำสุวรรณคูหา บ้านคูหาพัฒนา อำเภอสุวรรณคูหา

ประเพณีขึ้นเขาไหว้พระถ้ำเอราวัณ

จัดขึ้นในวันที่ 12-15 เมษายน ของทุกปี บริเวณหาดโนนยาว อำเภอโนนสัง

ประเพณีบุญผะเหวด

จัดขึ้นในเดือนสี่ (ประมาณเดือนเมษายน) ของทุกปี เป็นงานบุญของอำเภอโนนสังที่พระสงฆ์ได้แสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับพระเวสสันดรชาดก ซึ่งเป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงพระจริยาวัตรขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อครั้งเสวยชาติเป็นพระเวสสันดร

งานบวงสรวงศาลเจ้าปู่หลุบและพระวอพระตา

จัดขึ้นในวันพุธและวันพฤหัสบดีแรกของเดือน 6 (ประมาณเดือนพฤษภาคม) ของทุกปีณ บริเวณศาสพระวอพระตา และศาลเจ้าพ่อปู่หลุบ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอศรีบุญเรือง

จัดขึ้นในวันที่ 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี ณ บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง

งานมหกรรมกล้วยหอมแฟร์

จัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี ณ บริเวณบ้านสวนสวรรค์ ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง

งานเทศกาลเที่ยวหอยหิน กินลำไย

จัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม ของทุกปี ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

งานเทศกาลน้ำตกเฒ่าโต้

จัดขึ้นในวันที่ 14-15 กันยายน ของทุกปี บริเวณวนอุทยานน้ำตกเฒ่าโต้ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

 

 

 

ประเพณี

เทศกาลงานประเพณี

 

งานนเรศวรมหาราช กาชาดหนองบัวลำภู

จัดขึ้นในวันที่ 25 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ณ บริเวณ สนามนเณศวรรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มีการออกร้านและจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นมากมาย

งานประเพณีบุญข้าวจี่

จัดขึ้นในวันที่ 13-15 ค่ำเดือน 3 ณ วัดถ้ำสุวรรณคูหา บ้านคูหาพัฒนา อำเภอสุวรรณคูหา

ประเพณีขึ้นเขาไหว้พระถ้ำเอราวัณ

จัดขึ้นในวันที่ 12-15 เมษายน ของทุกปี บริเวณหาดโนนยาว อำเภอโนนสัง

ประเพณีบุญผะเหวด

จัดขึ้นในเดือนสี่ (ประมาณเดือนเมษายน) ของทุกปี เป็นงานบุญของอำเภอโนนสังที่พระสงฆ์               ได้แสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับพระเวสสันดรชาดก ซึ่งเป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงพระจริยาวัตรขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อครั้งเสวยชาติเป็นพระเวสสันดร

งานบวงสรวงศาลเจ้าปู่หลุบและพระวอพระตา

จัดขึ้นในวันพุธและวันพฤหัสบดีแรกของเดือน 6 (ประมาณเดือนพฤษภาคม) ของทุกปี                             ณ บริเวณศาสพระวอพระตา และศาลเจ้าพ่อปู่หลุบ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอศรีบุญเรือง

จัดขึ้นในวันที่ 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี ณ บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง

งานมหกรรมกล้วยหอมแฟร์

จัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี ณ บริเวณบ้านสวนสวรรค์ ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง

งานเทศกาลเที่ยวหอยหิน กินลำไย

จัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม ของทุกปี ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

งานเทศกาลน้ำตกเฒ่าโต้

จัดขึ้นในวันที่ 14-15 กันยายน ของทุกปี บริเวณวนอุทยานน้ำตกเฒ่าโต้ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

 

 

 

Traditional Festival

King Naresuan the Great Memorial Day and Red Cross Fair of Nong Bua Lamphu   

Held on 25 January – 3 February of every year at Nanesuan Maharat Ground, Mueang Nong Bua Lamphu District There are fairs of various local products.

Bun Khao Jee Festival

Held on the 13th-15th day of the 3rd lunar month at Tham Suwan Khuha Temple, Khuha Phatthana Village Suwan Khuha District

The tradition of walking up the mountain to pay respect to the Erawan cave

Held on April 12-15 of every year at Non Yao Beach, Non Sang District.

Boon Phawet Festival

\ Held in the 4th lunar month (around April) of every year is a remarkable merit event of Non Sang District. The monks gave a sermon about PhraVessantara which is a story about the circumstance of the Lord Buddha When he was  Vessantara Prince

 

Worshiping the Shrine of Pu Lup and Phra Wor Pha Ta  

It is held on the first Wednesday and Thursday of the 6th lunar month (around May) of every year at the Shrine area of  Phra Wor Phra Ta and Pu Lup Shrine in Mueang Nong Bua Lamphu District.

Bun Bang Fai Festival, Si Bun Rueang District

(Fire Rockets’ Festival)

Held on the 15th full moon day  of the 6th lunar month of every year at the Sribunruang District Office field.

Banana Fair

Held during July, the 15th day of the 6th lunar month of every year at Suan Sawan Village, Wang Thong Subdistrict, Na Wang District.

Visit the Stone Shell field and Tasting Longan Festival

Held in August of every year at the 150-million-year stone shell museum area, Non Than Subdistrict Administrative Organization. Mueang Nong Bua Lamphu District

Tao To Waterfall Festival

Held on 14-15 September of every year in the area of Tao To Waterfall Forest Park. Mueang Nong Bua Lamphu District