บทความ

หมู่บ้านหัตถกรรมจักสานกระติบข้าวต้นคล้า

ตั้งอยู่บ้านห้วยฮวก ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง ชาวบ้านในหมู่บ้านประมาณ ร้อยละ 95 มีอาชีพสานกระติบข้าวด้วยต้นคล้า เป็นงานหัตถกรรมที่มีความงามจากวัสดุธรรมชาติและคงทน มีประโยชน์ใช้สอยที่บ่งบอกถึงแนวความคิดและภูมิปัญญาของชาวบ้านอย่างแท้จริง

บทความล่าสุด