บทความ

วนอุทยานบัวบาน

แหล่งชม ดาวบนดิน (แสงไฟของเมืองหนองบัวลำภู) อยู่บนเทือกภูพานน้อย ตำบลหนองบัว มีเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ วนอุทยานบัวบาน เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามหลายแห่ง เช่น ผาชมเมือง ลานหมาจอก ธารน้ำตก ถ้ำพระ และโขดหินเมืองเก่า เป็นต้น
สามารถมองเห็นทัศนียภาพของจังหวัดหนองบัวลำภูที่สวยงามทั้งกลางวันและกลางคืน มีห้องประชุม บ้านพักไว้บริการ
สอบถามข้อมูล โทร. 0 95269 4991 

บทความล่าสุด