บทความ

ผาสามยอด อำเภอนาวัง

ตั้งอยู่บ้านผาสุก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุงแก้ว เป็นวัดป่าที่มีความสงบร่มรื่น พระอาจารย์ เกรียงไกร โฆสธฺมโม ได้เริ่มพัฒนาผาสามยอดให้เป็นพุทธอุทยานเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2546

โดยภายในวัดจะมีเสนาสนะที่สวยงาม บริเวณทางเข้าวัดจะมีรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่สวยงามคู่ขนานอยู่ทางเข้า และในส่วนของพุทธอุทยานจะเป็นทางเดินขึ้นภูเขาผาสามยอด โดยระหว่างทางจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานสวยงามจนถึงหน้าผายอดกลาง รวม 19 องค์ เหมาะแก่การศึกษาธรรมชาติและปฏิบัติธรรมอย่างยิ่ง

บทความล่าสุด