บทความ

ถ้ำสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา

ตั้งอยู่วัดถ้ำสุวรรณคูหา บ้านคูหาพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลนาสี วัดสุวรรณคูหานี้ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า “วัดถ้ำ” เป็นโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีด้วย ภายในถ้ำมีโบราณวัตถุและรูปพระเจ้าไชยเชษฐาแห่งเมืองเวียงจันทน์ในบริเวณที่ตั้งวัดมีภูเขาลูกหนึ่ง ซึ่งมีถ้ำใหญ่น้อยหลายแห่ง เช่น ถ้ำใหญ่ ถ้ำมือ และถ้ำแก้ว โดยถ้ำใหญ่อยู่ตอนล่างสุด เวลาเข้าถ้ำจะต้องผ่านถ้ำนี้ก่อนเสมอ พื้นถ้ำเรียบ เพดานโค้งครึ่งวงกลมเหมือนประทุนเรือ ตลอดความยาวของถ้ำประดับตกแต่งด้วยกระเบื้อง ถ้วย จานเชิงลายคราม และเบญจรงค์ ถ้ำใหญ่ยังใช้เป็นวิหารมีพระพุทธรูปปูนปั้นต่างๆ ประดิษฐานอยู่หลายองค์ที่สำคัญ คือพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่สีทองอร่าม

บทความล่าสุด