บทความ

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดแห่

ผ้าไหมจากกลุ่มสตรีทอผ้าขิตไหมบ้านโพธิ์คำ ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง เป็นผ้าไหมที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศ เป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นระดับ 5 ดาวของภาคอีสาน มีลวดลายผ้าที่หลากหลาย เช่นลายดอกพิกุล ลายหัวนาค ลายกุญแจจีน ลายอินถวา เป็นต้น

บทความล่าสุด